Dla Rodziców

 

Od dziecka oczekujemy, że:

 • około 6 miesiąca życia zacznie gaworzyć, czyli celowo tworzyć dźwięki,
 • po ukończeniu 1-go roku życia wypowie pierwsze proste wyrazy (mama, tata, baba),
 • po ukończeniu 2-go roku życia wypowie pierwsze proste zdania,
 • jako czterolatek opowie krótko treść obrazka lub historyjki obrazkowej,
 • jako sześciolatek będzie poprawnie realizować wszystkie głoski.

Normy rozwojowe w zakresie rozwoju mowy i artykulacji

 • Od narodzin do pierwszego roku życia dziecko komunikuje się z otoczeniem kolejno: za pomocą krzyku, głużenia, gaworzenia, sylab, pierwszych wyrazów.
 • Od pierwszego do drugiego roku życia dziecko realizuje samogłoski (a, o, u, e, i, y) oraz niektóre spółgłoski (p, b, m, t, d, n, k, g, ś, ź, ć, dź, ch). Pozostałe głoski zastępuje innymi. Wypowiada coraz więcej wyrazów.
 • Trzeci rok życia ? dziecko wymawia prawie wszystkie spółgłoski (p, pi, b, bi, m, mi, t, d, n, ni, f, fi, w, wi, l, li, k, ki, g, gi, ś, ź, ć, dź, ch, j), samogłoski (ą, ę). Buduje proste zdania.
 • Czwarty rok życia ? dziecko artykułuje spółgłoski (s, z, c, dz).
 • Piąty ? szósty rok życia - dziecko artykułuje spółgłoski (sz, rz, cz, dż, r).
 • Siódmy rok życia ? wymowa wszystkich głosek jest utrwalona.

 

Rodzicu, zwróć uwagę czy Twoje dziecko:

 • myli głoski (mówi Tomek zamiast domek, Tom zamiast dom, puty zamiast buty, itp.)
 • nie reaguje na komunikaty,
 • prosi o powtórzenie pytania lub polecenia,
 • nie rozumie poleceń.

 

Rodzicu, zwróć się do logopedy, jeśli:

 • Twoje dziecko urodziło się przedwcześnie.
 • Rozwój Twojego dziecka przebiega nieharmonijnie.
 • Twoje dziecko ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe.
 • Rozwój motoryczny (podnoszenie główki, siadanie, raczkowanie, chodzenie) Twojego dziecka przebiega z opóźnieniem.
 • Twoje dziecko nie reaguje na dźwięki otoczenia.
 • Twoje dziecko mało gaworzy/ mało mówi ? w zależności od wieku.
 • Twoje dziecko nadmiernie ślini się.
 • Twoje dziecko oddycha przez usta.
 • Twoje dziecko wkłada język między zęby podczas mowy i spoczynku.
 • Twoje dziecko długo ssało smoczek, palec, było karmione butelką po 1. roku życia.
 • Twoje dziecko nie realizuje norm w zakresie rozwoju mowy i artykulacji.
 • Narządy mowy Twojego dziecka mają nieprawidłową budowę.

 

Trudności w czytaniu i pisaniu? - Tu też pomoże logopeda.

 

Gabinet logopedyczny
Małgorzata Flenc
ul. Przykop 2
87-300 Brodnica
tel. 694 999 969
Start   •    Oferta   •    Dzieci   •    Szkoły i przedszkola   •    Dorośli   •    Gabinet   •    Dla Rodziców   •    O mnie   •    Współpracuję i polecam   •    Kontakt   •   
Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie asmedia.pl