Dzieci

 1. Diagnoza i terapia wad wymowy:
  1. Seplenienia ? nieprawidłowa realizacja głosek: sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź
  2. Rotacyzmu ? nieprawidłowa realizacja głoski r
  3. Kappacyzmu - nieprawidłowa realizacja głoski k
  4. Gammacyzmu - nieprawidłowa realizacja głoski g
  5. Lambdacyzmu - nieprawidłowa realizacja głoski l
  6. Betacyzmu - nieprawidłowa realizacja głoski b
  7. Mowy bezdźwięcznej ? zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami (b-p, d-t, g-k)
 2. Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy
 3. Diagnoza i terapia zaburzen komunikacji (autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, alalia, afazja, zespół Downa)
 4. Profilaktyka zaburzeń mowy
  1. Stymulowanie rozwoju mowy poprzez ćwiczenia, gry, zabawy
  2. Usprawnianie narządów artykulacyjnych poprzez różnorodne ćwiczenia
 5. Konsultacje logopedyczne (jednorazowe porady)

 

 

Gabinet logopedyczny
Małgorzata Flenc
ul. Przykop 2
87-300 Brodnica
tel. 694 999 969
Start   •    Oferta   •    Dzieci   •    Szkoły i przedszkola   •    Dorośli   •    Gabinet   •    Dla Rodziców   •    O mnie   •    Współpracuję i polecam   •    Kontakt   •   
Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie asmedia.pl